Služby


Pravidelné bohoslužby v Curychu                                      

únor :        4. a 18.                               červenec : 7.

březen :     3. a 17.                                 srpen : 18. 

duben:       7.                                          září : 1. a 15.

 květen:     5. a 19.                                říjen : 6. a 20. 

 červen :    16.                                       listopad: 3. a 17

                                prosinec : 1. a 15.

   

Od 18.30 hod je možnost svátosti smíření anebo modlitba společného růžence.  

Mše začínají v 19.00 hod v kostele Herz Jesu Kirche, Gertrudstrasse 59, Zürich.

Mši svatou slouží páter Jaroslaw Duda.


 Každou třetí neděli probíhajií přátelská setkání po bohoslužbě od 20.00 hod ve společenských prostorách Herz Jesu Kirche v Curychu.

Datumy střetnutí : 21.1. , 4.2., 17.3., 19.5., 16.6., 18.8.,15.9., 20.10., 17.11 a 15.12.2024


Pro nepřítomnost stálého misionáře se prosím obracejte v ostatních službách jako je např. křest,biřmování či pohřby  na kněze ve Vaší farnosti. 

Křty dětí a dospělých


Svátost manželství


Pomazání nemocných a pohřby