Uskutečněné akce 

30.3.-2.4.2023   Duchovní obnova - EXERCICIE v Ranft Flüeli

 I po odchodu pátera Špačka do důchodu se podařila uskutečnit Duchovní obnova v oblíbeném a  překrásném místě bratra Klause v Ranft Flüeli.

Tentokrát přijal pozvání otec Karel Moravec z poutního místa z Hory u Matky Boží v Králíkách.  Připravil si pro nás téma CESTA S PÁNEM. Bylo to zajímavé a zároveň poutavé zamyšlení se nad naším životním povoláním a lidskou poutí dle Písma svatého.

Pokud Pán Bůh dá, připravíme se na příchod Velikonoc v rodinném hotelu Klausenhof i příští rok. Pokud máte potřebu se zklidnit, zameditovat si anebo se dozvědět  něco nového, tak máte možnost od 21.-24.3.2024 .

Bližší informace na podzim.


4.6.2023  Národní pouť v Einsiedelnu

 I letos se stal zázrak a konala se už 51. Česká národní pouť v Einsiedelně.

Hlavním celebrantem byl otec Marián Pospěcha z Dolní Lutyně a jeho koncelebrantem otec Vladimír Pančák z Celeriny. Oběma kněžím patří velké DÍKY za jejich laskavost a ochotu přijet z takových dálek ,,jen ,, na  otočku. 

Mše se nesla v pozitivním a radostném duchu. Byla plná nadějí nejen pro lidstvo, ale i českou misii a nového misionáře.  

Dokonce se dostalo i Nathanielovi prvního svatého přijímání. Tímto mu přejeme hodně Božího požehnání a mnoho radosti v křesťanské rodině . 

Bohoslužbu provázel na varhany náš mistr varhaník Jan Šprta, bez kterého by  pouť neměla tak slavností atmosféru.

Příští národní pouť by se měla konat 26.5.2024 .

 Bližší informace v zimě.


11.6.2023   Rodinná mše ve Stallikonu

  Už 11 rokem pozvala rodina Černých české a slovenské krajany k sobě domů do Stallikonu na rodinnou bohoslužbu. Na své bývalé farníky se  přijel podívat  otec Antonín Špaček.  

Mše se tradičně konala pod třešní , kde se sešlo 60 lidí včetně dětí. I díky slunnému počasí  vládla velmi uvolněná a rodinná atmosféra. 

Otce Antonína navštívili farníci ze všech koutů Švýcarska . Proto pevně doufáme a věříme, že tu nebyl naposledy.

V červnu 2024 se připravuje opět rodinná mše ve Stallikonu.  

Bližší informace v zimě.  


12.-14.5.2023  WELTJUGENDTAG v  OLTENU

 Jednou za 3 roky mají mladí lidé možnost se setkat a předávat si zkušenosti s vírou v Boha ve všech jeho podobách a směrech. Během velmi nabitého víkendu probíhaly denně bohoslužby,  zajímavé workshopy ,workshipy a nechyběly i koncerty oblíbených skupin a zpěváků.

Mladí lidé z celého Švýcarska byli nadšení a velmi se těší na další setkání, které bude bohužel až za 3 roky :(.

Zde pár dojmů od účastníků -

"V Olten byla perfektní atmosféra a společenství. Byl tam velmi intenzivně cítit život z víry. Nejkrásnější bylo setkání s Pánem Ježíšem při mši svaté, při chválách, modlitbě a uctívaní Nejsvětější svátosti. Nezapomenu na silů přímluvné modlitby a vůbec báječné lidi."  Jáchym  

"Byla to skvělá příležitost poznat a upevnit vztah k Bohu! Během intenzivního duchovního programu zbyl i čas na zabavné aktivity."  Jenik

"Weltjugendtag v Olten byl můj první sraz křesťanské mládeže, kterého jsem se zúčastnil. Potkali jsme mezi účastniky i několik kněžích. Celé dva dny se mi velmi libily a ukázaly mi živou víru i ze strany mladeže."  Petr

"Bylo to skvělé. Byli tam mladí lidé ze všech koutů Švýcarska. Poznali jsme nové a zajímavé lidi. Každý den jsme měli bohoslužbu a koncerty. Naše nejoblíbenější koncert byl od DJ FreeG&SymoK. Byly tam stánky různých sdružení a organizací. Největším vrcholem bylo, když přišla Emily Wilsonová a mluvila s námi o víře. Co myslíte, přijedete příště taky?"  Anna a Carolina 

2022

Oslava založení české misie - 50 let