Historie české misie


 Historie české katolické misie ve Švýcarsku se začala psát sovětskou okupací 21.8.1968 tehdejší Československé socialistické republiky . Po této události se tisíce Čechů a Slováků rozhodlo pro emigraci . Z počátku museli žít v utečeneckých táborech, kam za nimi docházel otec Antonín Bernáček, který měl trvalou adresu v Lausanne. V táborech působili i mnozí kněží, kteří se stali sami exulanty. 

V letech 1968-1971 fungovala ,,provizorní,, československá misie , kde působil  otec Vrážel a posléze otec Jíran, v Luzernu  otec Birka a v Sankt Gallenu otec Vilema Vondra.

Na jaře roku 1971  se rozhodla Curyšská kantonální církev pro vytvoření Československé misie. Ačkoliv jsme tenkát byli jeden národ,  došlo nakonec k rozdělení  na podzim roku 1971. Vznikla tak zvlášť česká a slovenská misie se sídlem na Brauerstrasse 99 v Curychu. Slovákům přijel sloužit salesián páter Anton Baník ( z Itálie) a Čechům páter Josef Šimčík ( z Rakouska).  Na jeho práci s dětmi a mládeží rádi vzpomínají bývalí exulanti a jejich děti. Především na oblíbené letní tábory u moře anebo pouťe do různých koutů ,,světa,, např. Izraele, Paříže či La Salette.

Po smrti otce J. Šimčíka  ( 26.4.2002 ) přišel na dlouhých 20 let další salesián otec Antonín Špaček. Pocházel z Beskydských hor, což se projevovalo jeho láskou k horám a vřelou pohostinností. U otce Antonína měl každý vždy dveře otevřené.  Křtil děti, oddával snoubence , navštěvoval nemocné a staré lidi. Vykonával i pohřby. Za jeho působení se konaly každoroční národní poutě do Einsiedelnu a Říma. Přejeme mu hodně zdraví a hlavně spokojenost v rodné zemi.

Odchodem otce Antonína do důchodu se ocitla česká misie v nelehké situaci . Po 50 ti letech nemá stálého misionáře. V současnosti vede nedělní bohoslužby a svátosti smíření v Curychu páter Jaroslaw Duda. Česká misie však nadále hledá svého stálého kněze.


Významná data

1968 - páter Antonín Bernáček

               páter František Vrážel

               páter Josef Jiran

               páter Birka - Luzern

1971 -  páter Josef Šimčík

2002 - páter Antonín Špaček

2023 - páter Jaroslaw Duda- Curych

              páter Stanislav Weglarzy - Luzern