Nedělní bohoslužba v Aarau  12.11.2023

05.11.2023

12.11. v 16.00hod bude výjimečně mše svatá v kryptě Kirchensaal pod kostelem  sv.Petra a Pavla v Aarau. Bohoslužbu povede otec P. Šajgalík 

Po bohoslužbě  proběhne krátké posezení s menším aperém, ke kterému jste všichni srdečně zváni. Budeme rádi za každý Vámi přinesený proviant a těšíme se na společné setkání . 
Kostel sv. Petra a Pavla

Laurenzenvorstand 80

5001 Aarau